Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Toegang tot de digitale wereld! Industrie 4.0 en Smart Factory

De digitale verandering staat bij veel productiebedrijven sterk in de belangstelling. Hermle helpt u individueel op weg richting Industrie 4.0 en Smart Factory. Wij bieden talrijke softwareoplossingen die uw efficiëntie, precisie en productiviteit verhogen. Zo effenen onze digitale bouwstenen de weg voor een slimmere productie. Samen kiezen we de passende bouwstenen voor uw bedrijf uit. Met Digital Production, Digital Operation en Digital Service bieden we u een alomvattend pakket digitale bouwstenen om uw Hermle bewerkingscentra op een solide fundament voor de toekomst te zetten: intelligent orderbeheer en transparante productieprocessen; slimme machinetuning, productie zonder papier en geavanceerde technologiecycli alsmede de mogelijkheid voor afstandsonderhoud en preventief onderhoud. Onze digitale bouwstenen verhogen de productiviteit, het bedieningsgemak en de efficiëntie.

HACS - het intelligente orderbeheer

Digital Production

 

FEATURES

 • Vooraf berekening van looptijd en gereedschapsgebruik
 • Intuïtieve toewijzing van NC-programma’s en nulpunten
 • Opdrachtdefinitie voor telling aantal stuks, opdrachtprioritering en planning
 • Dynamisch wijzigen van het stroomschema
 • Besturingsneutraal voor Siemens en Heidenhain verkrijgbaar

 

HIMS - de centrale bewakingstool

Digital Production

 

FEATURES

 • Compact overzicht van de machine(s) met live status
 • Gedetailleerde analyse van de statusgeschiedenis
 • Weergave van de meldingengeschiedenis
 • Functie voor de export van statusgegevens naar .csv formaat
 • Opdrachtpreview (alleen in combinatie met HACS)
 • 24h e-mailberichtgeving bij gebeurtenissen of fouten van de machines
 • Kalenderfunctie voor de definitie van meldingstijden

 

HOTS - het comfortabele gereedschapbeheer

Digital Production

 

FEATURES

 • Door Hermle zelf ontwikkelde aanvulling op het uitgebreide gereedschapbeheer voor Siemens besturingen
 • Assistentie voor de organisatie van de gereedschappen en optimalisatie van de voorbereidingstaken
 • Geoptimaliseerde magazijnbezetting door berekening van de gereedschapgeometrie in het pick-up gereedschapmagazijn

HTMC - het comfortabele gereedschapbeheer

Digital Production

 

FEATURES

 • Door Hermle zelf ontwikkelde aanvulling op het uitgebreide gereedschapbeheer voor Heidenhain besturingen
 • Assistentie voor de organisatie van de gereedschappen en optimalisatie van de voorbereidingstaken
 • Geoptimaliseerde magazijnbezetting door berekening van de gereedschapgeometrie in het pick-up gereedschapmagazijn

HOME - individueel instelbare weergaven  

Digital Production

 

FEATURES

 • Overzicht van belangrijke informatie op het HOME scherm
 • Onafhankelijk van de besturing
 • Interface bedienerspecifiek individueel te definiëren
 • Bij HACS actuele orderinformatie
 • Bij HIMS gegevens van de via een netwerk verbonden machines

 

Digital modules
4045 kB
file_download

ACC - Active Chatter Control

Digital Operation

 

Bij de hoogvermogen-verspaning leiden de hoge proceskrachten van het freesgereedschap tot het opwekken van trillingen in de machinestructuur. In grensgevallen kan dat tot beschadigingen van gereedschap, werkstuk en machine leiden. ACC berekent een compensatiesignaal uit het aantal snedes en het spiltoerental en reduceert daarmee de trillingen. Zo zijn hogere voedingen, aanzetbewegingen en langere standtijden van het gereedschap mogelijk. Dat verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten.

AFC - Adaptive Feed Control

Digital Operation

 

Afhankelijk van de maximaal te verwachten aanzetbeweging definieert u met AFC de maximale procesparameters en -limits. Als de werkelijke aanzetbewegingen vanwege variërende snijdiepten in het onderdeel geringer zijn, verhoogt AFC, uitgaande van het spilvermogen, de voedingssnelheid en bewaakt hij daarbij permanent de gereedschapspecifieke proceslimieten. Zo verhoogt de software uw proceszekerheid en productiviteit.

AVD - Active Vibration Damping

Digital Operation

 

Gereedschapsmachines zijn systemen die trillingen kunnen veroorzaken. Door abrupte veranderingen van de snelheid veroorzaakte trillingen leiden op het tool-center-point tot schommelingen in de nauwkeurigheid. Deze astrillingen worden gecompenseerd door de onafgebroken actieve AVD-software. Oppervlaktekwaliteit, precisie, voeding en productiviteit worden daardoor verbeterd.

CTC - Cross Talk Compensation

Digital Operation

 

Als gevolg van massatraagheid en de meegevende structuur kunnen er bij het versnellen van de assen verschuivingen van het Tool-Center-Point optreden. En daarmee ook onnauwkeurigheiden bij de bewerking. De permanent actieve CTC compenseert deze verschuivingen als gevolg van versnellingen te allen tijde. Hierdoor worden de baannauwkeurigheid, precisie, voeding en productiviteit verbeterd.

LAC - Load Adaptive Control

Digital Operation 

 

Standaard worden bij gereedschapsmachines de aandrijfparameters ingesteld op het maximaal te verwachten werkstukgewicht. LAC past de regelaarinstellingen afhankelijk van het werkstuk aan voor de ronde as. Zo bereikt u voor elk werkstuk de maximale dynamiek. Daarmee zorgen wij bij Hermle bewerkingscentra met zwenkbare ronde tafel voor een hogere nauwkeurigheid, oppervlaktekwaliteit en versnelling.

HDM - zware verspaning

Digital Operation

 

 • Voor voorbewerking in combinatie met hoog freesvermogen
 • Groter verspaningsvermogen door gereduceerde machinetrillingen mogelijk (afhankelijk van het gereedschap en de gekozen technologiegegevens)

HP - High Production

Digital Operation

 

 • Snellere bewerking bij programma’s met veel cyclusoproepen of subprogramma’s

3D-CT - 3D-baantolerantie max. (SOFT)

Digital Operation

 

 • Voor 3D-voorbewerking met laag verspaningsvermogen
 • Zeer hoge bewerkingssnelheid, hoofdzakelijk bij vrije-vorm-oppervlakken

3D-CT - 3D-baantolerantie max.

Digital Operation

 

 • Voor 3D-voorbewerking met laag verspaningsvermogen
 • Zeer hoge bewerkingssnelheid, hoofdzakelijk bij vrije-vorm-oppervlakken

3D-CT - 3D-baantolerantie min.

Digital Operation

 

 • Bij zeer hoge eisen aan de bewerkingsnauwkeurigheid, hoofdzakelijk voor vrije-vorm-oppervlakken
 • Kan ook bij conventionele programma’s worden gebruikt

3D-PS - 3D-baan gladden

Digital Operation

 

 • Bij zeer hoge eisen aan de oppervlaktekwaliteit, hoofdzakelijk voor vrije-vorm-oppervlakken

 

Hermle Remote Desktop

Digital Opertion

 

 • productie zonder papier
 • directe verbinding met uw IT-infrastructuur
 • gebruik van de normale systemen in uw huis
 • altijd alle informatie van zijn pc direct op de machine

HIMS - de centrale bewakingstool

Digital Service

 

 • Compact overzicht van de machine(s) met live status
 • Gedetailleerde analyse van de statusgeschiedenis
 • Weergave van de meldingengeschiedenis
 • Functie voor de export van statusgegevens naar .csv formaat
 • Opdrachtpreview (alleen in combinatie met HACS)
 • 24h e-mailberichtgeving bij gebeurtenissen of fouten van de machines
 • Kalenderfunctie voor de definitie van meldingstijden

 

Afstandsonderhoud

Digital Service

 

 • Snelle hulp door gekwalificeerde servicemonteurs
 • Vermijden van gevallen voor de service
 • Probleemstellingen kunnen sneller worden herkend
 • Ondersteuning bediening/programmering direct op de machine van de klant
 • Sessies kunnen te allen tijde door de klant worden gesloten
 • Onafhankelijk van besturingsvariant
 • Beveiligde verbinding met Hermle
 • Vereenvoudigde gegevensoverdracht van aanpassingen/servicebestanden/…

WDS - het onderhoudsdiagnosesysteem

Digital Service

 

 • Analyse van het loopgedrag van de lineaire en ronde assen
 • Vaststelling frequentiespectra van de lineaire en ronde assen
 • Evaluatie van alle relevante sensorgegevens
 • Vaststelling trillingswaardeen van de gereedschapspil
 • Vaststelling van de machinenauwkeurigheid
 • Vaststelling temperaturen van aandrijfmotoren en gereedschapspil
 • Gegevensanalyse en diagnose door gekwalificeerde Hermle monteurs
 • Regelmatige controle van de aarddraad
arrow up