Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring
Dato: 21.04.2018

Vi glæder os over din interesse for vores portal www.hermle.de og vores virksomhed.

Beskyttelsen af dine personrelaterede data i forbindelse med indsamlingen, behandlingen og anvendelsen på grund af dit besøg på vores portal er et vigtigt anliggende for os. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer, at forskrifterne for databeskyttelse både overholdes af os og af eksterne servicevirksomheder.

Vi vil gerne i det foreliggende informere dig om typen af og omfanget og formålet med indsamlingen og anvendelsen af de personlige data, du stiller til rådighed for os, samt om behandlingen og anvendelsen af dem.

1. Kontaktdata

Her kan du kontakte os:

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim

Telefon: +49 (0) 7426/95-0
Telefax: +49 (0) 7426/95-1309
E-mail: info@hermle.de

2. Indsamling og behandling af data

Personrelaterede data er informationer vedrørende din identitet. De omfatter f.eks. angivelser som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Generelt kan du besøge vores website uden at efterlade personrelaterede data, f.eks. hvis du kun vil søge information om vores produkter og hente de pågældende sider frem. De tilgange til vores hjemmeside, der åbnes, og hver hentning af en fil, der er gemt på hjemmesiden, protokolleres. Lagringen tjener interne systemrelaterede og statistiske formål. Der protokolleres følgende: navnet på den hentede fil, dato og klokkeslæt for hentningen, overført datamængde, melding om, at hentningen er lykkedes, webbrowser og forespørgende domæne. I den forbindelse overføres der dog ingen personrelaterede data fra dig, og disse informationer gemmes adskilt fra eventuelt overførte personrelaterede data. Desuden protokolleres de forespørgende computeres IP-adresser.

I bestemte tilfælde har vi dog brug for nit navn og din adresse samt yderligere angivelser, for at vi kan levere de ønskede serviceydelser. Disse videregående personrelaterede data registreres og gemmes kun, hvis du giver disse oplysninger frivilligt, for eksempel i forbindelse med en forespørgsel, en registrering, en ansøgning om en medarbejderstilling eller som potentiel leverandør eller i forbindelse med bestillinger og afviklingen af disse.

3. Formålsbestemmelse, anvendelse og videregivelse af personrelaterede data

For så vidt du stiller personrelaterede data til rådighed for os, anvender vi dem kun til besvarelse af dine forespørgsler og til afvikling af serviceforespørgsler (bestillinger og afviklingen af disse, optagelse af kontakt og lign.), med henblik på markedsføringsforanstaltninger i forhold til dig for at give dig adgang til bestemte informationer eller tilbud eller i forbindelse med vores leverandørportal til indstillingsprocessen for potentielle leverandører, til strategisk videreudvikling af leverandørrelationen, til adgangskontrol til leverandørportalen eller til anvendelse af informations- og kommunikationssystemer samt inden for rammerne af lovens bestemmelser.
Vi vil kun indsamle, behandle og anvende de personrelaterede data, du har stillet til rådighed online, til de formål, vi har meddelt dig. Dine personrelaterede data bliver kun videregivet til tredjepart eller formidlet på anden måde, hvis det er nødvendigt med gennemførelsen af de her nævnte aktiviteter for øje, f.eks. i forbindelse med inddragelse af servicevirksomheder for maskinfabrikken Berthold Hermle AG (f.eks. til transporten af den bestilte vare), eller hvis du på forhånd har indvilliget i videregivelsen. Disse tredjeparter må ikke anvende dataene til andre formål.
Selvfølgelig respekterer vi det, hvis du ikke vil give os dine personrelaterede data til hjælp til vores kunderelation (især til direct marketing eller til markedsanalyseformål).
Vi oplyser kun personlige data for kunder eller leverandører, hvis vi er forpligtet til dette i henhold til loven, eller hvis vi er forpligtede til dette på grund af en domstolsafgørelse, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at kunne håndhæve eller beskytte vores generelle forretningsbetingelser eller andre aftaler. Det samme gælder med hensyn til lagringen af dataene.
Dataene formidles ikke med økonomiske formål.
Vores medarbejdere og de servicevirksomheder, vi har overdraget opgaver til, har vi forpligtet til tavshed og til overholdelse af bestemmelserne i de aktuelle love om databeskyttelse. Vores medarbejderes adgang til personrelaterede data er begrænset til de medarbejdere, der har brug for de pågældende data på grund af deres arbejdsmæssige opgaver.

4. Data, vi indsamler
a. Kontaktformular
Med vores kontaktformular bliver du spurgt om de der anførte informationer (se https://www.hermle.de/de/kontakt), altså for eksempel efternavn, fornavn, bearbejdningscentre og lign.
Disse data indsamler og anvender vi kun til at tage kontakt til dig vedrørende de der angivne ønsker eller til at stille dig informationsmateriale til rådighed.
b. Tilmelding til nyhedsbrev
Med din tilmelding til nyhedsbrevet registreres din e-mailadresse, og den anvendes til egne markedsføringsformål med din accept. For en bedre personlig kommunikation kan du angive yderligere data, men det er overladt til dig at afgøre, om du ønsker det.
c. Ansøgning
Informationer vedrørende din ansøgning finder du under det næste punkt.
d. Kontaktformular (Kurser)
Med vores kontaktformular bliver du spurgt om de der anførte informationer (se https://www.hermle.de/en/services/user-training), altså for eksempel efternavn, fornavn, bearbejdningscentre og lign.
Disse data indsamler og anvender vi kun til at tage kontakt til dig vedrørende de der angivne ønsker eller til at stille dig informationsmateriale til rådighed.

5. Nyhedsbrev
Med din tilmelding til nyhedsbrevet anvendes din e-mailadresse til egne markedsføringsformål med din accept. I den forbindelse beder vi om følgende accept:
"[ ] Jeg accepterer hermed at modtage nyhedsbrevet fra Hermle AG og er hermed også opmærksom på og accepterer oplysningerne og forklaringerne i databeskyttelseserklæringen [linket til databeskyttelseserklæringen], især oplysningerne under punktet "Nyhedsbrev". Denne accept kan jeg til enhver tid tilbagekalde med fremadrettet virkning."
Nyhedsbrevet forsendes udelukkende af os eller af servicevirksomheder, vi har overdraget det til.
Den ovennævnte accept af at modtage et nyhedsbrev kan altid tilbagekaldes per e-mail. Hvert nyhedsbrev indeholder et link, som du kan bruge til at tilbagekalde din accept.
Vi gør dig for alle tilfældes skyld opmærksom på, at der for modtagelsen og/eller afbestillingen af nyhedsbrevet sædvanligvis ikke opstår andre omkostninger end overførselsomkostningerne i henhold til basistaksten. Der kan dog forekomme konstellationer, hvor de flatrates, der er almindelige i dag, ikke mere dækker (f.eks. i udlandet uden for Europa eller lign.).

6. Ansøgning

Det vil glæde os, hvis du ønsker at sende en ansøgning til os. Med ansøgningsformål stiller du os de personrelaterede data til rådighed, der er almindelige for en ansøgning, gerne med post eller per e-mail.
Du erklærer dig så udelukkende indforstået med behandlingen og med formidlingen af dine data til os til ansøgningsprocessen. De personrelaterede data, du har fremsendt, registreres, behandles og anvendes udelukkende med det formål at behandle din ansøgning. Dine data behandles fortroligt. Uden dit eksplicitte samtykke finder der ingen videregivelse til tredjepart sted.
Hvis du ikke vil opretholde din online-ansøgning, kan du til enhver tid trække den tilbage skriftligt.
Når ansøgningsprocessen er afsluttet, eller hvis du trækker din ansøgning tilbage, bliver de data, du har overført i forbindelse med ansøgningen, slettet i henhold til de til enhver tid anvendelige forskrifter.
Hvis vi aktuelt ikke kan tilbyde dig noget passende stillingstilbud, og vi anser det for muligt, at din ansøgning på et senere tidspunkt kan være interessant for os eller for et af vores selskaber, tilbyder vi dig gerne fortsat at gemme din ansøgning.
Til det formål vil vi bede om dit samtykke i en særskilt e-mail eller med posten.  Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne opbevaring, hvilket vil føre til, at dine data slettes omgående og uigenkaldeligt.

7. Videregivelse af data til tredjepart eller til et tredjeland

Vi videregiver ikke dine data til tredjepart uden et lovligt grundlag. Vi videregiver heller ikke dine data til et tredjeland, hvis ikke du selv befinder dig i et tredjeland, eller afviklingen af kontrakter kræver videregivelse af dine data til et tredjeland.

8. Cookies

a) Generelt
For at gøre dit besøg på vores website attraktivt og for at give dig mulighed for at bruge bestemte funktioner anvender vi såkaldte cookies på forskellige sider. Her er der tale om små tekstfiler, som lægges på din slutenhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes efter at browser-sessionen er afsluttet, dvs. efter at din browser er lukket, (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din slutenhed og giver os og vores partnervirksomheder mulighed for at genkende din browser ved næste besøg (persistente cookies). Vi anvender cookies for at personliggøre indhold og visninger og analysere adgangene på vores website. Herudover videregiver vi informationer til din brug af vores website til vores partnere til sociale medier, markedsføring og analyser. Detaljer finder du under: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.

b) Accept
Når du bekræfter med et tryk på accept-knappen på startsiden accepterer du anvendelsen af cookies. Accepten af anvendelse af cookies, som ikke er tvingende nødvendige for driften af websitet, kan du altid tilbagekalde med fremadrettet virkning. Brug her tilbagekaldelses-knappen "Afvis cookies". Hvis du ikke accepter cookies, begrænses vores websites funktionalitet muligvis.

c) Styring efter accepten
I øvrigt kan du styre og/eller slette cookies efter ønske, såfremt du har givet din accept til at bruge dem. Hvordan du gør dette, får du f.eks. at vide her: AllAboutCookies.org. Du kan slette alle cookies, der er gemt på din computer, og indstille de fleste browsere således, at du undgår, at der placeres cookies. Men så skal du muligvis foretage nogle indstillinger manuelt ved hvert besøg på et site og affinde dig med, at en del funktioner er begrænset. Vær herudover også opmærksom på de efterfølgende bogstaver d) til brug af Google Analytics.

d) Retsgrundlag
Vi anvender cookies på basis af art. 6, stk. 1, litra f), i EU's generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag. Som beskrevet under punkt a-c foreligger der fra vores side berettiget interesse for at anvende cookies, og det er nødvendigt at anvende cookies for at opfylde disse interesser (f.eks. berettiget interesse for at analysere brugerens adfærd for at optimere både websted og reklamer). Vi har kontrolleret, om gæsterne af vores website har overvejende interesser, som er til hinder for brugen af cookies, men har ud fra en samlet betragtning af denne afvejning konkluderet, at dette ikke er tilfældet.

9. Google Analytics

Dette website bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google Analytics anvender såkaldte "cookies", der er tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør analyse af din brug af websitet. De informationer, der genereres via cookien om din brug af dette website (inklusive din IP-adresse), overføres til og gemmes på en server hos Google i USA. Google benytter de gemte informationer til at analysere din brug af websitet, udarbejde rapporter om websiteaktiviteterne og levere øvrige tjenesteydelser tilknyttet brugen af websitet og internettet til website-ejeren.
Google overfører eventuelt også disse informationer til tredjemand, såfremt dette er lovmæssigt foreskrevet eller såfremt tredjemand behandler disse data på foranledning af Google. Google bringer under ingen omstændigheder din IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google. Du kan forhindre, at cookies installeres ved at foretage en indstilling i din browsersoftware, men vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på dette website til fulde. Ved brug af dette website erklærer du dig indforstået med, at Google behandler de data, som er indsamlet om dig, og på den måde og til det formål, der tidligere er beskrevet.
Du kan altid gøre indsigelse mod dataindsamling med fremadrettet virkning ved at bruge deaktiverings-add-on for browsere fra Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Du kan også forhindre Google Universal Analytics’ registrering ved at klikke på følgende Link Deaktivering af Google Analytics
Vi gør opmærksom på, at dette website anvender Google Analytics med udvidelsen ”_anonymizeIp()”. Herved gemmes IP-adresserne udelukkende i anonymiseret form. En direkte personidentifikation i kombination med de gemte data er hermed udelukket.

10. Google Tag Manager

Dette website anvender Google Tag Manageren. Med denne tjeneste kan website-tags administreres via en overflade. Google Tool Manageren implementerer kun tags. Det betyder: Der anvendes ingen cookies, og der indsamles ingen personrelaterede data. Google Tool Manageren udløser andre tages, som igen evt. indsamler data. Google Tag Manageren får dog ikke tilgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, så eksisterer den fortsat for alle tracking-tags, såfremt disse implementeres med Google Tag Manageren.
Klik her for at blive udelukket fra indsamlingen via Google Tag Manageren.
Du finder flere informationer om Google Tag Manageren under:
http://www.google.de/tagmanager/faq.html
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

11. Kyto

På grundlag af vores berettigede interesser (dvs. interesse i analysen og optimering og rentabel brug af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR) benytter vi webanalysetjenesten fra Kyto GmbH. (https://www.kyto.de) (Linienstraße 126, 10115 Berlin, i det følgende: "Kyto").

I den forbindelse indsamles, bearbejdes og gemmes der i givet fald data, som anvendes til oprettelse af brugsprofiler ved hjælp af et pseudonym. Disse brugsprofiler anonymiseres fuldstændigt overalt, hvor det er muligt og giver mening. Til det formål kan der anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes i den besøgendes internetbrowser og sørger for, at internetbrowseren genkendes. De indsamlede data kan også indeholde personrelaterede data og sendes enten til Kyto, eller de indsamles direkte af Kyto.

Kyto må anvende informationer, som fås gennem besøg på websiden, til oprettelse af anonymiserede brugerprofiler. Uden den websidebesøgendes separate samtykke anvendes de indsamlede data ikke til personlig identificering af den besøgende. Dataene føres ikke sammen med personrelaterede data via pseudonymet. For så vidt der indsamles IP-adresser, anonymiseres disse omgående efter indsamlingen ved at slette den sidste talblok.

Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod dataindsamlingen, -behandlingen og -lagringen med fremadrettet virkning. Det gøres ved at klikke på nedenstående <a href="javascript:kyOptout();">Opt-Out-Link</a>. Med browserindstillinger kan det ligeledes forhindres, at der lægges og gemmes cookies, men det kan føre til et begrænset funktionsomfang for websiden.


12. Dine rettigheder

Du kan især forlange at få oplysning om formål med behandlingen, kategorien af persondata, kategorier af modtagere, overfor hvilke dine data er eller vil blive offentliggjort, planlagt lagringsperiode, fastholdelse af retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, fastholdelse af klagemuligheden, oprindelse af dine data, såfremt disse ikke er indsamlet hos os, samt eksistensen af en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering og evt. oplysende detaljerede oplysninger.
Såfremt dine data hos os ikke er korrekte, kan du naturligvis også forlange en rettelse eller fuldstændiggørelse af dine data.
Du kan også forlange en sletning af data, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og information, for at opfylde en retlig forpligtelse på grund af den offentlige interesse eller for at gøre retlige krav gældende, udøve dem eller forsvare dem. Vi vil straks efterkomme dette ønske, men skal i den forbindelse naturligvis overholde lovmæssige bestemmelser om opbevaring, som måtte være gældende.
Du kan også forlange en begrænsning af behandlingen af dine persondata, såfremt du bestrider rigtigheden af dataene, såfremt behandlingen er uretmæssig, men du afviser en sletning, og vi ikke længere har brug for dataene, såfremt du alligevel har brug for disse til at gøre retlige krav gældende, udøve dem eller forsvare dem, eller såfremt du har fremsat indsigelse mod behandlingen iht. art. 21 i EU's generelle forordning om databeskyttelse.
Hvis du har givet din accept til anvendelse af data, kan du til enhver tid tilbagekalde denne med fremadrettet virkning.
Du har også ret til dataoverførsel. Vi vil, i tilfælde af en tilsvarende anmodning fra din side, stille dine data til rådighed i et maskinlæsbart format.
Såfremt dine persondata behandles på basis af berettigede interesser iht. art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f i EU's generelle forordning om databeskyttelse, har du iht. art. 21 i EU's generelle forordning om databeskyttelse ret til at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine persondata, såfremt der foreligger grunde, som vedrører din særlige situation, eller indsigelsen retter sig mod direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som gennemføres af os uden angivelse af nogen særlig situation.
Alle informationsønsker, oplysningsforespørgsler, anmodninger om sletning osv. eller indsigelser mod databehandlingen skal du adressere til de nedenfor angivne kontaktdata for vores ansvarlige for databeskyttelse.
Du har, hvis du ikke er indforstået med vores databehandling, også ret til at klage til den tilsynsmyndighed for databeskyttelse, vi hører ind under.
Den ansvarlige tilsynsmyndighed for databeskyttelse for os er:
Delstatens kommitterede for databeskyttelse og informationsfrihed i Baden-Württemberg

Postboks 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Det ville dog glæde os, hvis du først ville tale med os, for at vi kan afklare mulige uklarheder eller usikkerheder i fællesskab.

13. Datasikkerhed

Vi vedligeholder aktuelle tekniske foranstaltninger til sikring af datasikkerheden, især til beskyttelse af dine personrelaterede data mod farer i forbindelse med dataoverførsler samt mod, at tredjepart opnår kendskab til disse. Disse tilpasses til enhver tid til det aktuelle tekniske niveau.

14. Ændring af vores databeskyttelsesbestemmelser

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, såfremt det bliver nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I de tilfælde vil vi også tilpasse vores oplysninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Vær derfor opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

15. Frister til sletning af data

Personrelaterede data indsamler, behandler og anvender vi i forbindelse med undgåelse af data og sparsom omgang med data kun i det omfang og kun så længe, det er nødvendigt for at kunne bruge vores website, eller det er foreskrevet af lovgivningsmagten.
Vær opmærksom på afsnittet "Ansøgning" med henblik på sletning af ansøgerdata.

16. Automatiseret beslutningsproces inkl. profilering

En automatiseret beslutningsproces inkl. profilering finder ikke sted.

17. Kontaktperson i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse

Hvis du har flere spørgsmål vedrørende indsamling, behandling og anvendelse af dine personlige data, så kontakt vores ansvarlige for databeskyttelse

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Datenschutzbeauftragter
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim
E-mail: datenschutz@hermle.de

arrow up