Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Vstup do digitálního světa! Průmysl 4.0 a Smart Factory

Mnoho výrobních provozů dnes přechází na digitální technologie. Hermle vám poskytne podporu na vaší cestě k Průmyslu 4.0 a Smart Factory. Nabízíme četná softwarová řešení, která zvýší vaši efektivitu, přesnost a produktivitu. Naše digitální moduly tak určují směr pro chytřejší výrobu. Pro vaši firmu vybereme společně vhodný modul. S moduly Digital Production, Digital Operation a Digital Service vám nabízíme komplexní balík digitálních modulů, aby byly na vašich obráběcích centrech Hermle vytvořeny pevné základy pro budoucnost: inteligentní správu zakázek a transparentní výrobní procesy; chytré vyladění strojů, výrobu bez papírování a propracované technologické cykly, stejně jako možnost dálkové nebo preventivní údržby. Naše digitální moduly zvyšují produktivitu, komfort obsluhy a efektivitu.

HACS - inteligentní správa zakázek

Digital Production

 

VLASTNOSTI

 • Předběžný výpočet doby chodu a použití nástrojů
 • Intuitivní přiřazení NC programů a nulových bodů
 • Definice zakázky pro počítání kusů, určení priority zakázky a plánování
 • Dynamická změna postupového schématu
 • K dispozici pro řízení Siemens i Heidenhain

 

HIMS - centrální monitorovací nástroj

Digital Production

 

VLASTNOSTI

 • Ucelený přehled o aktuálním stavu stroje (strojů)
 • Podrobné vyhodnocení vývoje stavu
 • Zobrazení historie hlášení
 • Funkce exportu stavových dat do formátu .csv
 • Přehled budoucích zakázek (jen v kombinaci s HACS)
 • Nepřetržité zasílání e-mailů s informacemi o událostech nebo chybách strojů
 • Definování intervalů hlášení pomocí funkce kalendáře

 

HOTS - komfortní správa nástrojů

Digital Production

 

VLASTNOSTI

 • Vlastní doplnění Hermle k rozšířené správě nástrojů pro řízení Siemens
 • Podpora při organizaci nástrojů a optimalizaci technické přípravy stroje
 • Optimální obsazení zásobníku nástrojů díky výpočtu geometrie nástroje ve vyzvedávacím zásobníku nástrojů

HTMC - komfortní správa nástrojů

Digital Production

 

VLASTNOSTI

 • Vlastní doplnění Hermle k rozšířené správě nástrojů pro řízení Heidenhain
 • Podpora při organizaci nástrojů a optimalizaci technické přípravy stroje
 • Optimální obsazení zásobníku nástrojů díky výpočtu geometrie nástroje ve vyzvedávacím zásobníku nástrojů

HOME - Individuálně nastavitelné náhledy  

Digital Production

 

VLASTNOSTI

 • Důležité informace v přehledu na obrazovce HOME
 • Nezávislé na řízení
 • Plocha individuálně nastavitelná podle potřeb obsluhy
 • U HACS aktuální informace o zakázce
 • U HIMS data propojených strojů

 

Digital modules
4045 kB
file_download

ACC - Active Chatter Control

Digital Operation

 

Při výkonovém třískovém obrábění způsobují vysoké procesní síly frézovacího nástroje vybuzení vibrací struktury stroje. V mezních případech to může mít za následek poškození nástroje, obrobku a stroje. ACC z počtu břitů a otáček vřetena vypočítává kompenzační signál a snižuje tak vibrace. Umožňuje to vyšší posuvy, přísuvy a delší životnost nástrojů. Zvyšuje to produktivitu a snižuje náklady.

AFC - Adaptive Feed Control

Digital Operation

 

Podle maximálně očekávaného přísuvu pomocí AFC definujete maximální procesní parametry a limity. Pokud jsou reálné přísuvy z důvodu kolísajících hloubek řezu v dílu nižší, zvýší AFC na základě výkonu vřetena rychlost posuvu a přitom permanentně monitoruje procesní limity specifikované pro daný nástroj. Software tak zvyšuje vaši procesní bezpečnost a produktivitu.

AVD - Active Vibration Damping

Digital Operation

 

Obráběcí stroje jsou systémy náchylné k vibracím. Vibrace způsobené náhlými změnami zrychlení vedou v Tool Center Point ke kolísání přesnosti. Tyto vibrace os se kompenzují neustále aktivovaným softwarem AVD. Zlepší se tak kvalita povrchu, přesnost, posuv a produktivita.

CTC - Cross Talk Compensation

Digital Operation

 

Z důvodu setrvačnosti a poddajnosti struktury může při zrychlení os dojít k posunutí bodu Tool Center Point. Následkem jsou také nepřesnosti při obrábění. Permanentně aktivované CTC v každém okamžiku kompenzuje tyto polohové odchylky závislé na zrychlení Zlepšuje to přesnost dráhy, přesnost obrábění, posuv a produktivitu.

LAC - Load Adaptive Control

Digital Operation 

 

Parametry pohonu jsou u obráběcích strojů standardně nastavené na maximálně očekávanou hmotnost obrobku. LAC v závislosti na obrobku přizpůsobí nastavení regulátoru ke kruhové ose. Pro každý obrobek tak docílíte maximální dynamiku. U obráběcích center Hermle s naklápěcím otočným stolem tak zajišťujeme vyšší přesnost, kvalitu povrchu a zrychlení.

HDM - těžké třískové obrábění

Digital Operation

 

 • Pro obrábění hrubováním v kombinaci s vysokým výkonem frézy
 • Možnost většího výkonu třískového obrábění pomocí snížených vibrací stroje (v závislosti na nástroji a zvolených technologických údajích)

HP - High Production

Digital Operation

 

 • Plynulejší obrábění u programů s vyvoláváním mnoha cyklů nebo podprogramů.

3D-CT - max. tolerance 3D dráhy (SOFT)

Digital Operation

 

 • Pro 3D hrubování s nízkým výkonem třískového obrábění
 • Velmi vysoká rychlost obrábění, hlavně u volně tvořených ploch

3D-CT - max. tolerance 3D dráhy

Digital Operation

 

 • Pro 3D hrubování s nízkým výkonem třískového obrábění
 • Velmi vysoká rychlost obrábění, hlavně u volně tvořených ploch

3D-CT - min. tolerance 3D dráhy

Digital Operation

 

 • U velmi vysokých požadavků na přesnost obrábění, hlavně u volně tvořených ploch.
 • Lze použít i u běžných programů.

3D-PS - 3D vyhlazení dráhy

Digital Operation

 

 • U velmi vysokých požadavků na kvalitu povrchu, hlavně u volně tvořených ploch

 

Hermle Remote Desktop

Digital Opertion

 

 • výroba bez papírování
 • přímé připojení k vaší IT infrastruktuře
 • použití systémů obvyklých ve vaší firmě
 • všechny informace z PC vždy přímo na stroji

HIMS - centrální monitorovací nástroj

Digital Service

 

 • Ucelený přehled o aktuálním stavu stroje (strojů)
 • Podrobné vyhodnocení vývoje stavu
 • Zobrazení historie hlášení
 • Funkce exportu stavových dat do formátu .csv
 • Přehled budoucích zakázek (jen v kombinaci s HACS)
 • Nepřetržité zasílání e-mailů s informacemi o událostech nebo chybách strojů
 • Definování intervalů hlášení pomocí funkce kalendáře

 

Dálková údržba

Digital Service

 

 • Rychlá pomoc kvalifikovaných servisních techniků
 • Eliminace servisních zásahů
 • Rychlejší rozpoznání problémů
 • Podpora obsluhy/programování přímo na stroj zákazníka
 • Relace může zákazník kdykoliv ukončit
 • Nezávisle na variantě řízení
 • Zajištěné spojení s Hermle
 • Zjednodušený přenos dat aktualizací/servisních souborů/…

WDS - systém diagnostiky a údržby

Digital Service

 

 • Analýza provozního chování lineárních a kruhových os
 • Zjišťování frekvence lineárních a kruhových os
 • Vyhodnocení všech relevantních dat senzorů
 • Zjišťování hodnot vibrace hlavního vřetena
 • Zjišťování přesnosti stroje
 • Zjišťování teploty hnacích motorů a hlavního vřetena
 • Analýza dat a diagnostika kvalifikovanými techniky Hermle
 • Pravidelná kontrola ochranných vodičů
arrow up